O terminie otwarcia sezonu poinformujemy oddzielnym wpisem.